به گزارش «ایسنا» وی با اشاره به برخی از رفتارهای کشورهای منطقه افزود: «برخی از بازیگران منطقه راه‌هایی را در برابر ایران دنبال کرده‌اند که این راه‌ها نه تنها جواب نداده بلکه بسیار برای منطقه مضر بوده است و علت این موضوع این است که آنها براساس یک بنیان فکری حرکت کرده‌اند که این بنیان فکری مبتنی بر بازی حاصل جمع صفر است. آنها طی ۴۰ سال گذشته براساس این نگاه به دنبال تضعیف ایران بوده‌ و بر این اعتقاد بوده‌اند که تضعیف ایران مساوی با قوی شدن خود آنها است. این بازیگران حذف ایران را باعث درخشش خود می‌دانند و دکتر ظریف این تفکر را با ذکر شواهد و بنیان‌های قوی علمی و نظری زیر سوال برده و آن را باطل می‌داند.»

سجادپور با تاکید بر اینکه در سایه ایجاد امنیت در کل منطقه کشورهای منطقه رشد خواهند داشت و شکوفا می‌شوند، ادامه داد: «اینکه برخی تصور می‌کنند که می‌توانند به قیمت ناامن کردن دیگران برای خود امنیت ایجاد کنند، تصور اشتباهی است و این تصور خود تولید ناامنی می‌کند.» وی با بیان اینکه صحبت‌کردن در مورد اینگونه مسائل از جمله شبکه‌سازی امنیتی با توجه به شرایط کنونی خاورمیانه بحث رویایی و ایده‌آلیستی نیست و با تاکید بر اینکه مساله امنیت در منطقه خاورمیانه مساله‌ای جدی و حیاتی است، در مورد آینده روند تحولات در خاورمیانه تاکید کرد: «خاورمیانه منطقه یکدستی نیست. متشکل از مناطق مختلف است و آنچه در نقاط مختلف آن می‌گذرد با یکدیگر متفاوت است. در خاورمیانه گرایش‌های متعددی وجود دارد. برخی مثبت و برخی منفی است و برخی از آنها نیز در حال دگرگونی و تغییر است.»

او با بیان اینکه در این چارچوب می‌توان از تجربه جمهوری اسلامی ایران استفاده کرد، تاکید کرد: «ایران تنها کشور منطقه است که خودش امنیتش را تامین می‌کند. این موضوع به سادگی به‌دست نیامده است. این یکی از دستاوردهای ایران بعد از انقلاب اسلامی است. ایران درحال حاضر در ادامه تلاش‌ها برای تامین امنیت خود به تامین‌کننده امنیت منطقه نیز تبدیل شده است و اگر فداکاری‌ها و زحمت‌های ایران در بحث مبارزه با تروریسم نبود، معلوم نبود که چه اتفاقی بر سر منطقه می‌آمد. ایران از تامین‌کننده امنیت خود فراتر رفته و اکنون امنیت منطقه را تامین می‌کند و برخلاف آنچه در برخی از رسانه‌های عربی، غربی و صهیونیستی می‌بینیم، اندیشمندان موسسات تحقیقاتی و بین‌المللی بر این امر واقف هستند.»