سلامی با بیان اینکه برای ما شکست هرگز یک گزینه نیست، افزود: «ما فقط به پیروزی می‌اندیشیم و این پیروزی فقط موضوع ذهنی نیست، بلکه هدف ما این است که این آرمان‌ها و حقایق ذهن را به واقعیت‌های روی زمین تبدیل کنیم.» جانشین فرمانده سپاه افزود: «ما یک قدرت دفاعی هستیم، ما درسطح استراتژیک دفاعی هستیم؛ اما در سطح تاکتیک جنگی هستیم. ما می‌توانیم منافع راهبردی دشمن در هر نقطه‌ای را به خطر بیندازیم. دشمن در منطقه منافع راهبردی حیاتی زیادی دارد که اگر دست روی هرکدام بگذاریم، منافع دشمن به خطر می‌افتد. ما سیاست‌های دشمن در منطقه را به‌طور کلی متوقف کرده‌ایم.» او ادامه داد: «شهرهای موشکی مکان‌های بسیار امنی در مقابل هجمه‌های دشمن از هر نظر است. قابل شناسایی نیستند و این شهرها بسیار زیاد و کثیر هستند. ما تخم‌مرغ‌هایمان را در یک سبد نمی‌گذاریم که البته این یکی از الگوهای حفظ و نگهداری موشک‌های ماست. ما موشک‌های خود را به وفور در مکان‌های مختلف گذاشته‌ایم که دشمن را در هرزمان و هرمکان هدف قرار می‌دهد.»