تجزیه ‌‌‌‌‌‌‌و تحلیل داده‌های آنچین (درون‌‌‌‌‌‌‌زنجیره‌‌‌‌‌‌‌ای)، احساسات عموما مثبت سرمایه‌‌‌‌‌‌‌گذاران بلندمدت بیت‌کوین را نشان می‌دهد، با این حال مقایسه شاخص حجم بیت‌کوین‌‌‌‌‌‌‌های در ضرر با سال‌های گذشته، بیانگر این است که قیمت بیت‌کوین هنوز به پایین‌تر حد خود نرسیده است.

هولدرهای بلندمدت (LTH) کسانی هستند که بیت‌کوین‌‌‌‌‌‌‌های خود را بیش از ۱۵۵ روز نگهداری کرده‌‌‌‌‌‌‌اند. بر اساس داده‌های گذشته، معمولا تسلیم‌‌‌‌‌‌‌شدن هولدرهای بلندمدت بیت‌کوین با پایین‌ترین قیمت یا کف هر چرخه بازار همراه بوده است.

شاخص حجم بیت‌کوین‌‌‌‌‌‌‌های در ضرر هولدرهای بلندمدت در حال نزدیک‌‌‌‌‌‌‌شدن به این آستانه است؛ با این حال، هنوز از آن فراتر نرفته است. این اتفاق نشان می‌دهد که بازار همچنان به پایان روند نزولی خود نرسیده است و سرمایه‌‌‌‌‌‌‌گذاران بیت‌کوین باید زمان بیشتری منتظر بمانند.  شاخص سود و زیان باندهای بازگشتی (Profit and Loss by Return Bands)، دردی را به تصویر می‌کشد که هولدرهای بلندمدت بیت‌کوین در حال‌حاضر تحمل می‌کنند. این شاخص، رفتار خرج‌‌‌‌‌‌‌کردن گروه‌های مختلف بازار را نشان می‌دهد که با توجه به میزان سود یا زیان تحقق‌‌‌‌‌‌‌یافته به باندهای رنگی مختلفی تقسیم شده‌‌‌‌‌‌‌اند.

این داده‌ها به‌‌‌‌‌‌‌صورت‌ درصدی از ارزش بازار ارائه می‌شود. برای مثال، مثبت ۵/ ۰ نشان می‌دهد که کل سود تحقق‌‌‌‌‌‌‌یافته هولدرهای بلندمدت، برابر ۵/ ۰درصد از ارزش کل بازار بیت‌کوین در آن نقطه از زمان بوده است.  این سود یا زیان با ضرب ارزش بیت‌کوین در قیمت فروخته‌‌‌‌‌‌‌شده منهای قیمت خرید آن به دلار محاسبه می‌شود. سپس، این محاسبات برای تمام سکه‌‌‌‌‌‌‌های خرج‌‌‌‌‌‌‌شده انجام و با یکدیگر جمع می‌شوند تا به باندهای بازگشتی تقسیم شوند. باتوجه به داده‌های این شاخص، سطح باند پایینی در حال‌حاضر حدود منفی ۰۷/ ۰ است. این رقم همچنان با منفی ۱۲/ ۰ سال‌۲۰۱۵ و منفی ۱۴/ ۰ سال‌۲۰۱۹ فاصله زیادی دارد.

تغییرات خالص موجودی هولدرهای بلندمدت، به توزیع توکن‌‌‌‌‌‌‌های نقد شده هولدرهای بلندمدت یا انباشت توکن‌‌‌‌‌‌‌های جدید توسط آنها اشاره دارد. نمودار این شاخص تغییرات توزیع یا انباشت موجودی دارندگان بلندمدت در سال‌۲۰۲۲ را نشان می‌دهد که در مقایسه با سال‌های قبل کمتر است. این نمودار نشان‌دهنده بی‌‌‌‌‌‌‌اعتمادی زیاد سرمایه‌‌‌‌‌‌‌گذاران بلندمدت به بازار در بحبوحه شرایط بد اقتصاد کلان است. میزان انباشت هولدرهای بلندمدت بیت‌کوین در‌ماه اوت (مرداد) به بالاترین سطح خود از ابتدای سال‌۲۰۲۲ رسیده است. از جنبه احساسات بلندمدت به بیت‌کوین، این رفتار می‌تواند نشانه‌‌‌‌‌‌‌ای دلگرم‌‌‌‌‌‌‌کننده باشد.