به گزارش روابط عمومی بیمه دانا، صادق ضمن ابراز خرسندی از عملکرد نمایندگان، شعب، مدیران و اعضای هیات‌مدیره خاطرنشان کرد: به‌رغم شرایط خاص خدمات‌دهی در صنعت بیمه، بیمه دانا توانست ضمن مدیریت منابع بودجه صدور و خسارت موردنظر را مطابق برنامه پیش‌بینی شده محقق کرده و پاسخگوی بیمه‌گذاران و ذی‌نفعان شرکت باشد.وی در ادامه با اشاره به متعادل شدن سهم رشته‌های اموال و اشخاص در ترکیب پرتفوی شرکت، گفت: طی چند سال اخیر سعی بر این بود که فعالیت شرکت به سمت رشته‌های سودده و اقتصادی هدایت شود که این هدف از ابتدای سال‌جاری تاکنون به نتیجه رسیده است. جای بسی خوشحالی است که در برخی رشته‌های سودده رشد قابل‌توجهی داشته‌ایم. کنترل سهم بیمه‌های درمان تکمیلی و جذب پرتفوهای سودده از برنامه‌های پیش‌بینی شده شرکت بوده که خوشبختانه این مهم طی پنج ماه اخیر محقق شده است.صادق در بخشی از صحبت‌های خود با اشاره به اوضاع اقتصادی کشور تصریح کرد: در حال حاضر وضعیت معیشتی مردم تحت تاثیر اوضاع اقتصادی قرار گرفته و در این شرایط وظیفه شرکت‌های بیمه در ارائه خدمات مناسب بیش از پیش حائز اهمیت خواهد بود.