به گزارش روابط‌عمومی بانک صادرات ایران، براساس اطلاعیه منتشر شده در کدال، بانک صادرات ایران ٥١ درصد از سهام (حدود پنج میلیارد سهم) خود را در شرکت انرژی سپهر به قیمت هر سهم ۴/ ۲۷۰۰ ریال به شرکت پترو فرهنگ واگذار کرده است. به این ترتیب درصد مالکیت این بانک از سهام شرکت یادشده، از ۶/ ۹۷ درصد به ۶/ ۴۶ درصد کاهش یافته است.بر اساس این گزارش، واگذاری سهام شرکت انرژی سپهر به‌منظور رعایت مفاد دستورالعمل سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار بانک مرکزی و همچنین الزامات قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور صورت گرفته است. ارزش واگذاری یادشده ۷/ ۱۳ هزار میلیارد ریال است در حالی که بهای تمام‌شده سهام واگذار‌شده در دفاتر این بانک معادل ۹/ ۴ هزار میلیارد ریال بوده است. به این ترتیب سود حاصل از واگذاری برای بانک صادرات ایران ۷/ ۸ هزار میلیارد ریال محاسبه شده است. از آنجا که مبلغ کل قرارداد ٢٥ هزار میلیارد ریال بوده و مبلغ ٦٨٨ میلیارد ریال آن نقدا و مابقی به‌صورت اقساط پرداخت خواهد شد، لذا سود سال‌های آتی اقساط مذکور ۲/ ۱۱ هزار میلیارد ریال برآورد می‌شود.