به گزارش روابط عمومی پژوهشکده پولی و بانکی، احمد عزیزی اظهار کرد: برجام شرایط تعاملات بین‌المللی را در جهت مثبت تغییر و فرصت‌های بسیار زیادی را در کشور ایجاد کرد، ولی به دلایل مختلف ازجمله عدم واقع‌بینی در داخل و نقایصی خارج از برجام نتوانستیم از این فرصت‌ها به‌صورت کامل بهره‌برداری کنیم. وی اعلام کرد: برجام در لایه‌های مختلف ازجمله بخش صنعت، خدمات و بخش‌های دیگر اقتصادی، فرصت‌های سرمایه‌گذاری خارجیان را در کشور و همچنین سرمایه‌گذاری ایرانیان در خارج از کشور فراهم کرد، اما شبکه بانکی کمتر از هر بخشی دیگری توانست از فرصت سرمایه‌گذاری خارجی استفاده کند.

این صاحب‌نظر اقتصادی افزود: البته در صورت درک مناسب نیز این امکان وجود داشت که حد مطلوب در بخش بانکداری ایجاد نشود و امکان سرمایه‌گذاری در شبکه بانکی فراهم نشود.عزیزی یادآور شد: درمتن برجام سرمایه‌گذاری خارجی در ایران مجاز شمرده ‌شده بود درصورتی‌که خارج از برجام قوانین و مقررات و همچنین موانع و محدودیت‌های بسیار وسیعی وجود داشت که مانع از سرمایه‌گذاری خارجی‌ها در بخش مالی و به‌خصوص بانکی در کشور می‌شد.وی ادامه داد: به‌طور مثال قبل از تحریم‌ها علیه ایران برای مبادله با دلار قراردادی به‌عنوان یوترن منعقد شده بود که درواقع مجوز آمریکا برای معامله با ایران با دلار آمریکا برای غیر آمریکایی‌ها بود که بسیار حساس قلمداد می‌شد و در برجام احیای این شیوه از معامله موردتوجه قرار نگرفت.

این صاحب‌نظر امور پولی و بانکی یادآور شد: محدودیت‌هایی که فقدان یوترن (U-turn) برای اروپایی‌ها و غیر آمریکایی‌ها ایجاد کرد مبادلات و سرمایه‌گذاری‌ها در سیستم مالی و بانکی ایران را با محدودیت‌های فراوان مواجه ساخت که سخت‌ترین بخش در برجام، تعاملات در بخش مالی اقتصاد ایران به‌خصوص بانکداری بود. عزیزی درخصوص فرصت‌هایی که برجام در گسترش روابط کارگزاری بانک‌های ایرانی با بانک‌ها خارجی ایجاد کرد، گفت: در ظاهر برجام به‌طور کامل ایجاد روابط کارگزاری ایران با بانک‌های خارجی را بدون هیچ‌گونه محدودیتی آزادکرده است، ولی محدودیت‌های دیگر خارج از برجام این روند را با مشکلات فراوانی مواجه ساخت.وی اذعان کرد: بخشی از این مشکلات به مقررات و استانداردهای بین‌المللی و بخشی دیگر به تحریم‌های غیرهسته‌ای و یک‌جانبه آمریکا بازمی‌گردد که در عمل مانع بزرگی برای گسترش روابط کارگزاری بانک‌های ایرانی با بانک‌ها بزرگ بین‌المللی است ازاین‌رو به دلیل این محدودیت‌ها امکان بهره‌برداری از ظرفیت‌ها و فرصت‌های ایجادشده در برجام کاهش یافت.