مدیرعامل بیمه اتکایی امین در نشستی در شهرستان کرمانشاه با مدیران بیمه آسیا، ایران، البرز، دانا در این شهرستان راهکارهای پرداخت عیدی به هموطنان زلزله‌زده را مورد بررسی قرار داد با توجه به شناخت کامل خانواده صنعت بیمه در استان کرمانشاه از وضعیت خانواده زلزله‌زدگان به‌دلیل حضور مستمر آنان در منطقه زلزله‌زده و پرداخت خسارت به آنها و رابطه تنگاتنگ با ارگان‌های کمک‌رسان مدیران صنعت بیمه در استان کرمانشاه پیشنهاد کردند که لیست افراد نیازمند ازسوی آنان تهیه شود.  مدیرعامل بیمه اتکایی امین با توجه به حضور پر رنگ صنعت بیمه در مناطق زلزله‌زده این پیشنهاد را بسیار مناسب ارزیابی و مورد قبول قرار داد. مصوب شد، لیست افراد نیازمند به تعداد ۸۰۰ خانواده ازسوی مدیران بیمه ایران، آسیا، البرز، دانا تهیه و به هر خانواده مبلغ ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار ریال به‌عنوان عیدی بیمه اتکایی امین به آنان پرداخت شود.