این کشور از نظر ثبت اختراعات مرتبط با هوش مصنوعی و مقالات تحقیقاتی منتشرشده در سراسر جهان رتبه اول را دارد و به‌سرعت در حال توسعه اکوسیستمی است که کاربرد سیستم‌های هوش‌مصنوعی را در زندگی روزمره تسهیل می‌کند. در میان تنش‌های ژئوپلیتیک فزاینده بین ایالات‌متحده و چین، AI  به دلیل پیشرفت سریع خود به‌عنوان سوژه جدید رقابت ایالات‌متحده و چین ظاهر شده است. از طرفی پیشرفت چشمگیر چین بدون دخالت مستقیم دولت ممکن نبود. از زمان صدور طرح توسعه نسل جدید هوش مصنوعی (NGAIDP) در سال ۲۰۱۷، دولت مرکزی چین این ابزار را به عنوان یک بخش استراتژیک ملی در نظر گرفته و توسعه هوش‌مصنوعی را به عنوان یک اولویت ملی هدف قرار داده است. دولت چین منطقه آزمایشی نوآوری و توسعه هوش مصنوعی نسل جدید ملی را راه‌اندازی کرد، هوش‌مصنوعی را به عنوان بخش دارای اولویت در برنامه پنج‌ساله چهاردهم قرار داد و توسعه هوش مصنوعی در خط مقدم توسعه دستورالعمل‌ها و مقررات قرار گرفت. اینها تنها به بخشی از دلایل اهمیت هوش مصنوعی برای مردم و جوامع اشاره دارد. «باشگاه اقتصاددانان» در این پرونده سعی کرده است به بررسی امکانات و فرصت‌‌‌هایی که هوش مصنوعی فراهم می‌آورد بپردازد.