از سوی دیگر، بانک‌مرکزی اروپا اعلام کرده است که به‌زودی بالا بردن نرخ‌های بهره را آغاز خواهد کرد؛ این درحالی است که تا قبل از سخنان کریستین لاگارد، رئیس بانک‌مرکزی اروپا، تصور می‌شد افزایش نرخ‌های بهره، در پایان سال‌جاری، آن هم به میزان بسیار محدود انجام می‌شود.ریسک‌های ژئوپلیتیک، افزایش نرخ‌های تورم در اقتصادهای کوچک و بزرگ، وضعیت شاخص‌های اقتصادی، سیاست‌ بانک‌های مرکزی بزرگ و برخی عوامل دیگر بر بازار ارزها تاثیر می‌گذارند. نکته مهم این است که تغییر ارزش ارزهای معتبر عاملی بسیار مهم است که بر اقتصاد جهان و مبادلات تجاری اثر می‌گذارد.بانک‌مرکزی آمریکا مدتی است در مسیر افزیش نرخ‌های بهره قرار گرفته است و این باور وجود دارد که در ماه‌های آینده، نرخ‌ها باز هم افزایش خواهد یافت. چند بانک‌مرکزی دیگر نیز در همین مسیر در حرکت هستند؛ زیرا نرخ‌های تورم به‌شدت بالا رفته است. در واقع اکنون به جای آنکه رقابت بر سر کاستن از ارزش ارزهای ملی باشد، بر سر بالا بردن ارزش آنها و مهار تورم است. در مطالب حاضر، به برنامه‌های بانک‌های ‌مرکزی اروپا و آمریکا در حوزه نرخ‌های بهره، علل کاهش شاخص دلار در دوهفته اخیر، جنگ ارزی معکوس و وضعیت ارزهای پرریسک اشاره شده است.