اما واکنش‌ها به سیل در بسیاری از کشورها کافی نبوده است؛ به این معنا که دولت‌ها و نهادهای مرتبط با رویدادهای طبیعی، با آنکه می‌دانند این ریسک وجود دارد و در حال افزایش است، اما به دلایل مختلف آمادگی‌های لازم برای آن ایجاد  نشده است. در واقع صرفا به این رویداد واکنش نشان داده می‌شود. یکی از دلایل وضعیت کنونی، فقدان منابع مالی کافی برای مقابله با سیل است. بانک جهانی در تحقیقات مفصل و بلندمدت خود به واقعیت‌های نگران‌کننده درباره سیل دست یافته است. در این تحقیقات به هزینه بالای این رویداد و نیز افزایش ریسک‌ها اشاره شده و آمده است تمام کشورها در معرض سیل هستند، در نتیجه هر چه زودتر باید تدابیر کوتاه‌مدت و بلندمدت برای جلوگیری از سیل و کنترل لطمات آن اتخاذ شود. در بلندمدت یعنی چند دهه آینده آنچه باید هر چه زودتر انجام شود کنترل رشد دمای کره زمین است و در کوتاه‌مدت، ایمن‌سازی تاسیسات مختلف، خانه‌ها و آموزش جمعیت در معرض خطر ضروری است. در مطالب حاضر به جنبه‌های مختلف سیل در کشورهای مختلف به‌ویژه ایالات متحده، هشدارهای کارشناسان درباره آینده، رویکردهای ضروری به این ریسک و لطماتی که در اثر سیل به اجتماع بشری و اقتصاد جهان وارد می‌شود، اشاره شده است.

 

احسان آذری‌نیا