به گزارش خبرگزاری فارس، رضا کنگری، رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی تهران، اعلام کرده است برنج‌های هندی وارداتی که شرکت بازرگانی دولتی به بازار عرضه کرده است با قیمت ۳۳هزار تومان به دست بنکداری‌ها می‌رسد و با قیمت ۳۴هزار تومان در میان عمده‌فروشی‌ها توزیع می‌شود و درنهایت با قیمت ۳۵هزار تومان به دست مصرف‌کنندگان نهایی می‌رسد.  

به گفته ایشان، برنج‌های وارداتی که از قبل در بازار موجود است در عمده‌فروشی‌ها از ۳۶هزار تا قیمت ۵۸هزار تومان عرضه می‌شود که با لحاظ حدود ۱۵ الی ۲۰درصد سود در خرده‌فروشی‌ها به مردم فروخته می‌شود.  

همچنین برنج پاکستانی در دو مدل در بازار موجود است که برنج باسماتی ۳۸۶ پاکستانی از ۳۳هزار تا ۳۹هزار تومان و نوع دیگر برنج پاکستانی که برنج سوپر باسماتی است از ۴۹هزار تا ۵۵هزار تومان در عمده‌فروشی‌ها موجود است. برنج ایرانی در ارقام پرمحصول مانند ندا و شیرودی از ۳۸هزار تومان موجود است و قیمت عمده‌فروشی بهترین رقم برنج ایرانی هم که هاشمی گیلان است ۹۵هزار تا ۱۰۰هزار تومان است. انواع برنج وارداتی با قیمت و کیفیت مناسب توسط بخش خصوصی در بازار عرضه می‌شود و فعالان بازار از ثبات و آرامش حاکم بر بازار برنج خبر می‌دهند و از طرفی با ورود بخش خصوصی برای خرید و توزیع برنج ایرانی، قیمت‌ها تعدیل شده و هیچ نگرانی و دغدغه‌ای برای بازار دومین محصول غذایی استراتژیک کشور وجود ندارد.

براساس ماموریت‌های قانونی تعریف‌شده، شرکت بازرگانی دولتی موظف به خرید و نگهداری برنج ذخیره احتیاط کشور است تا در شرایط بحرانی ذخایر را آزاد کند و اجازه ندهد بازار کشور با محدودیت و کاهش عرضه روبه‌رو شود.