پول به حساب متقاضیان سکه واریز می‌شود

انتشار آگهی چهارمین جلسه حراج سکه طلا در سامانه مرکز مبادله ایران

چهارمین جلسه حراج سکه طلا در روز یکشنبه مورخ ۲۰اسفندماه۱۴۰۲، برگزار خواهد شد. به گزارش مدیریت ارتباطات مرکز مبادله ایران، بر اساس شیوه‌نامه نحوه برگزاری حراج سکه طلا در سامانه مرکز مبادله ارز و طلای ایران مورخ ۱۰اسفندماه۱۴۰۲ (منتشرشده در تارنمای رسمی www.ice.ir)، چهارمین جلسه حراج سکه طلا در روز یکشنبه مورخ ۲۰اسفندماه۱۴۰۲ برگزار خواهد شد. ا ین حراج از طریق سامانه معاملات این مرکز به آدرس اینترنتی market.ice.ir برگزار می‌شود و دارایی موضوع چهارمین حراج، ربع‌سکه بهار آزادی ضرب سال۱۳۸۶ بانک مرکزی و بدون بسته‌بندی است؛ هر متقاضی مجاز به ثبت سفارش حداکثر ۵قطعه است. خاطرنشان می‌شود، شروع جلسه حراج رأس ساعت۱۲ است و بازه ثبت سفارش نیز از ساعت۱۲ الی ۱۵ خواهد بود. بازه نظارت و تخصیص نیز از ساعت ۱۵ تا ۱۶ همان روز است و ساعت ۱۶ نیز نتایج حراج اعلام می‌شود. متقاضیان شرکت در حراج‌های سکه طلای سامانه معاملات مرکز مبادله ایران می‌توانند طی ۷روز هفته و ۲۴ساعت شبانه روز اقدام به ثبت‌نام و احراز هویت کنند./ مرکز مبادله ایران