پیشنهاد واریز یارانه بنزین به‌کارت ملی افراد رای نیاورد

به گزارش «شانا»، محسن زنگنه درباره مصوبه کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه درباره حامل‌های انرژی اظهار کرد: یک پیشنهاد در کمیسیون تلفیق از سوی کمیته انرژی مطرح شد مبنی‌بر اینکه دولت مکلف است از ابتدای برنامه هفتم یارانه بنزین را به‌کارت ملی افراد واریز کند و افراد می‌توانند سهمیه و یارانه خود را در بازاری که تشکیل می‌شود با یکدیگر مبادله کنند که این پیشنهاد در کمیسیون تلفیق رای نیاورد، بنابراین تکلیفی به دولت نشده‌است. وی افزود: در لایحه پیشنهاد شده‌بود که دولت اجازه دارد درخصوص یارانه حامل‌های انرژی و شیوه پرداخت آنها به افراد تصمیم‌گیری کند که این موضوع در کمیسیون تلفیق رای آورد. دولت پیش از این نیز در قانون هدفمندی یارانه‌‌‌‌‌ها این اجازه را داشت. سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم تصریح کرد: در واقع عملا مجلس و دولت مازاد بر اختیارات دولت در قانون هدفمندی یارانه‌‌‌‌‌ها چیزی اضافه نکردند، فقط در این مصوبه ‌این مجوز به دولت داده شد که در هیات‌وزیران طرح خود را مصوب و اجرا کند. زنگنه اظهار کرد: بر اساس تصمیم کمیسیون تلفیق قیمت بنزین یارانه‌‌‌‌‌ای نباید در طول برنامه هفتم تغییرکند، اما مقدار سهمیه آن در اختیار دولت است.