عرصه بر تلگرام در اروپا سخت می‌شود

به گفته منابع آگاه، اتحادیه اروپا سرگرم مذاکره با تلگرام درباره تعداد کاربران در این بلوک و نحوه تعریف این پلتفرم است که علاوه بر قابلیت پیام‌رسانی، شامل کانال‌های قابل تعقیب است. سخنگوی کمیسیون اروپا اعلام کرد این کمیسیون مشغول بررسی متدولوژی تلگرام برای شمارش کاربران است و به رصد تحولات بازار ادامه می‌دهد. سخنگوی تلگرام در این مورد اظهار کرد: «این پلتفرم کمتر از ۴۵میلیون کاربر فعال دارد تا مشمول قانون خدمات دیجیتال شود.»