در واقع اطلاعات مکان‌محور یکی از ارکان اساسی در تصمیم‌گیری‌ها و تحقق توسعه پایدار در کشور محسوب می‌شود. همین ضرورت هم مدیران این حوزه و در راس آن گروه توسعه فناوری‌های ژئوماتیک ستاد توسعه فناوری‌های فضایی و حمل‌و‌نقل پیشرفته معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری را در اجرایی کردن ۱۵ پروژه برای توسعه کسب‌و‌کارهای فناورانه فعال در حوزه مکان‌محور مجاب کرد.

از دیگر اقدامات در این حوزه می‌توان به «راه‌اندازی بخش ژئوماتیک شبکه ملی آزمایشگاهی فناوری‌های راهبردی»، «مشارکت در برگزاری نخستین نمایشگاه تخصصی ارائه توانمندی‌های شرکت‌های دانش‌بنیان ایران ژئو ۱۴۰۰»، «برگزاری نمایشگاه تخصصی ارائه توانمندی‌های شرکت‌های دانش‌بنیان حوزه کاداستر و مقابله با زمین‌خواری ۱۴۰۱»، «استانداردسازی محصولات دانش‌بنیان حوزه ژئوماتیک»، «حمایت از ۲۰ طرح فناورانه» و... اشاره کرد. در اصل مهم‌ترین اقدامات این گروه در ۳ بخش اصلی «ترویج و فرهنگ‌سازی»، «شبکه‌سازی» و «توسعه زیست‌بوم فناوری و نوآوری ژئوماتیک» در کشور خلاصه شده است.