این انتقاد یکی ازچالش‌های مهمی است که مت هنکاک، وزیر بهداشت انگلیس با آن باید دست و پنجه نرم کند. زیرا این وزیر گسترش فناوری را یکی از اهداف خود اعلام کرده است. اما ریچاردکر، مدیر رویال کالج جراحان انگلیس معتقد است خدمات NHS نیازمند تغییراتی هستند تا از بیمارانی پشتیبانی کنند که با انبوهی از اطلاعات فناوری‌های تازه مواجه می‌شوند. به گفته او قرار است در سال جاری گزارشی درهمین خصوص منتشر شود. در این گزارش هشدار داده شده هرچند فناوری‌های نوین فرصت‌های بهتری برای تشخیص و درمان بیماران فراهم می‌کند، اما از سوی دیگر بدون دلیل آنها را نگران می‌کند. درهمین راستا افراد بیشتری به واحدهای اورژانس و مطب پزشکان عمومی مراجعه می‌کنند و نگران معنی اطلاعاتی هستند که برای آنها ارسال شده است.