بعد از امنیت، استفاده از خدمات کلود در رتبه دوم اهمیت قرار گرفته است و ۴۸ درصد پاسخ‌دهندگان به آن اشاره کرده‌اند. رتبه سوم نیز با ۴۴ درصد به آموزش داخلی کارکنان برای افزایش مهارت‌های آنها درحوزه فناوری اطلاعات اختصاص یافته است. کارشناسان تک پرو ریسرچ معتقدند از جمله علل اصلی افزایش اقبال به صرف بودجه در حوزه فناوری اطلاعات می‌توان به تحول اساسی کسب و کارها به علت همه گیرشدن فناوری‌های مبتنی بر IT و افزایش درآمد اشاره کرد. صاحبان مشاغل همچنین امیدوارند توجه به آی‌تی موجب شود تا آنها با سرعت بیشتری شاهد بازگشت سود حاصل از سرمایه‌گذاری‌های خود باشند.