سیاره یاد‌شده که Kepler-۹۰i نام دارد، به دور خورشید دیگری به نام Kepler-۹۰ می‌چرخد و در فاصله ۲۵۴۵ سال نوری از کره زمین قرار دارد. سیاره یاد‌شده یک سیاره بسیار داغ و صخره‌ای است و هر ۴/ ۱۴ روز یک‌بار به دور خورشید خود می‌گردد. این سیاره هشتمین سیاره‌ای است که در منظومه شمسی شکل گرفته به دور Kepler-۹۰ وجود دارد و هنوز مشخص نیست، چه تعداد سیاره به دور Kepler-۹۰ می‌گردند.

ناسا برای کشف این سیاره از سیستم هوش‌مصنوعی گوگل استفاده کرد و از این طریق داده‌های جمع‌آوری‌شده توسط تلسکوپ فضایی کپلر را تحلیل کرد. داده‌های جمع‌آوری شده توسط این تلسکوپ آن‌قدر زیاد است که انسان‌ها به تنهایی قادر به تحلیل آنها در زمان کوتاه نیستند. ناسا می‌گوید با استفاده از سیستم یادشده حجم انبوهی از داده‌ها را تحلیل کرده و در نهایت سیاره مدنظر خود را یافته است. ناسا امیدوار است در آینده از همین طریق قادر به اکتشافات مشابهی باشد.