مدیرعامل صحا توضیح داد: به منظور تشویق و ترغیب صادرات صنایع الکترونیک، مشتریان طرف قرارداد صندوق که دارای تسهیلات جاری هستند، چنانچه تا زمان تسویه قرارداد در نمایشگاه‌های معتبر خارجی شرکت کنند، به ازای هر بار شرکت به اندازه یک درصد و حداکثر تا سقف ۳ درصد در کارمزد تسهیلات اعطایی تخفیف داده می‌شود. وحدت افزود: همچنین صحا به‌صورت جداگانه برای پوشش هزینه‌های شرکت‌های حوزه صنایع الکترونیک برای اخذ تاییدیه‌های فنی بین‌المللی تسهیلات با بهره کم اعطا می‌کند. این اقدام به منظور افزایش توان رقابتی شرکت‌ها برای حضور در عرصه‌های بین‌المللی و رقابت با برندهای خارجی است.