یوسف غفارزاده با اشاره به اینکه بیشترین افزایش ورودی آب در سد قلعه چای به میزان ۵/ ۹ برابر اتفاق افتاده است، افزود: در عین حال در سد زنوز شاهد کاهش ۹ درصدی ورودی آب هستیم. وی با اشاره به اینکه میزان آب ذخیره شده سدهای استان در سال آبی جاری افزایش ۱۸ درصدی را نسبت به مدت مشابه سال گذشته نشان می‌دهد، اضافه کرد: در سال آبی جاری ذخیره سد قلعه چای ۴۷/ ۱ درصد افزایش یافته اما در سدهای نهند، ارسباران و زنوز شاهد کاهش ذخیره آب به ترتیب به میزان ۱۴،۸ و ۸ درصد هستیم. غفارزاده حجم کل آب ۱۰ سد بزرگ استان را در تراز نرمال ۶۰۰ میلیون مترمکعب اعلام کرد و گفت: با توجه به وضعیت ورودی و ذخیره سدهای ستارخان و نهند و نیازهای پایین دستی سدهای یادشده، صرفه جویی در شهرهای تبریز و اهر ضروری است.آذربایجان‌شرقی دارای ۱۴۵ سد در حال بهره‌برداری است که میزان آب قابل تنظیم آنها حدود ۲ میلیارد مترمکعب است.