اسماعیل مفرد بوشهری اظهار کرد: مشترکان خانگی شرکت گاز در ۱۲ ماه سال گذشته ۷۲۶میلیون متر مکعب گاز مصرف کردند که این مقدار معادل ۱۶ درصد مصرف کل استان بوده است و در مقایسه با مصرف بخش خانگی در سال ۱۳۹۵ خوشبختانه ۲ درصد کاهش داشته است.مدیرعامل شرکت گاز استان در زمینه تحویل گاز به نیروگاه شهید رجایی به‌عنوان بزرگ‌ترین مصرف‌کننده گاز در استان گفت: بیش از ۲میلیارد و ۵۹۰ میلیون مترمکعب گاز در سال گذشته به نیروگاه شهید رجایی تحویل شده است که شامل ۵۶ درصد مصرف کل استان است.وی با اشاره به توجه ویژه وزارت نفت به تحویل حداکثری گاز طبیعی به نیروگاه‌های تولید برق در دولت تدبیر و امید افزود: میزان تحویل گاز در سال ۱۳۹۶ نسبت به سال آغاز به‌کار دولت تدبیر و امید در سال ۱۳۹۲ که در آن یک میلیارد و ۵۸میلیون مترمکعب گاز به نیروگاه شهید رجایی تحویل شده است رشد ۶۰ درصدی داشته است.