تقدیر هلدینگ خلیج‌ فارس و پترول از رشد عملکرد پتروشیمی ارومیه

دنیای اقتصاد-ارومیه: محمدرضا سلیمان زاده مدیر تولید شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس در این خصوص عنوان کرد: شاخص‌های تولید، فروش و سایرهای متغیرهای عملکردی پتروشیمی ارومیه رشد قابل ملاحظه‌ای داشته بطوریکه در اکثر شاخص‌ها رشد بیش از دو برابری را به ثبت رسانده و همین عملکرد باعث شده تا مورد تقدیر هلدینگ خلیج فارس و پترول قرار گرفته است.

گفتنی است پتروشیمی ارومیه در زمینه تولید به میزان ۱۶ درصد نسبت به دوره مشابه رشد داشته است که با توجه به انجام تعمیرات اساسی در این مجموعه، این عملکرد شایسته تقدیر است. همچنین درآمدهای و پیش‌بینی سود این مجموعه نسبت به مدت مشابه سال قبل بیش از دو برابر رشد داشته است. افزایش کارانه کارکنان پتروشیمی ارومیه به بیش از سه برابر دوره مشابه به جهت ارتقا شاخص های عملکردی از دیگر بخش های عملکرد موفق این مجموعه پتروشیمی است.