شماره روزنامه ۶۰۵۵
|

کاریزماتیک

کاریزماتیک

  • چگونه یک رهبر کاریزماتیک باشید

    هر مدیر تازه‌‌‌کاری که به‌‌‌تازگی سکان‌‌‌دار یک سازمان، یک شرکت یا یک تیم کاری شده است دوست دارد جا پای مدیران و رهبران تاثیرگذار و بانفوذی بگذارد که با در اختیار داشتن قدرت کاریزماتیک و شخصیت قدرتمندشان تمام افراد را تحت نفوذ خود درآورند و یکی از مهم‌ترین عواملی که به هر رهبری کمک می‌کند تا بر زیردستانش تاثیرگذار باشد داشتن همین قدرت کاریزماتیک است که به‌‌‌واسطه وجود ویژگی‌‌‌های فردی بسیار مطلوبی در رهبران سازمان شکل می‌گیرد و دیگران را شیفته آنها می‌‌‌سازد و باعث می‌شود تا کارکنان هر آنچه او…
۱
بیشتر