هابسبورگ

  • جمهوری شدن هلند

    ۳۰ ژانویه ۱۶۴۸ هلند به جمهوریت دست یافت. هلند تا پیش از استقلال به نام هلند هابسبورگ شناخته می‌شد؛ چراکه زیر فرمان امپراتوری هابسبورگ بود.
۱

بیشتر