مسیحیان ایران

  • احتمال سفر پاپ فرانسیس به ایران

    ایرنا: «شارلی انویه تکیه» نماینده آشوریان و کلدانیان ایران در مجلس در دیدار با پاتریارک «لوئیس روفائیل ساکو» کاردینال کلیسای آشوری و کلدانی عراق درباره سفر مقام های دینی کلیسا و نیز احتمال سفر پاپ به ایران گفت و گو و تبادل نظر کرد.
۱

بیشتر