شماره روزنامه ۶۰۱۲
|

مخاطبان سینما

مخاطبان سینما

  • سینما؛ ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ بلیت

    دنیای‌اقتصاد: تا همین دو، ‌‌‌‌‌ سه سال‌پیش، یعنی زمانی‌که یک ویروس چینی، دخل سینماها را آورده بود، کسی فکر نمی‌کرد بازار اکران در ایران بتواند رکوردهایی تاریخی در فروش ثبت کند، اما حالا و کم‌‌‌‌‌تر از ۹ ماه از آغاز سال‌۱۴۰۲، بازار در آستانه تولد رکوردی تازه‌‌‌‌‌ است. سینماها در این مدت بیشتر از ۲۰‌میلیون‌بار بلیت فروخته‌‌‌‌‌اند. دولت از این موضوع خوشحال است و به خودش در سینما نمره۲۰ داده اما برخی سینماگران افزایش استقبال از فیلم‌های روی پرده را ناشی از عواملی دیگر می‌دانند. برخی کارشناسان می‌گویند گران‌شدن…
  • آمار مخاطبان ثابت سینما به روایت رئیس سازمان امور سینمایی

    تسنیم: ​رئیس سازمان امور سینمایی کشور گفت: ر اساس آمار منتشر شده تنها ۱۰ تا ۱۲ درصد از عموم مردم مخاطب سینماها بوده که حداقل هشت درصد مخاطب ثابت سینماها هستند.
۱
بیشتر