متمایزسازی

  • متمایزسازی واقعی به سبک جوراب تا‌به‌تا

    نویسنده: لئونارد شرمن مترجم: مهدی نیکوئی
    برگرفته از کتاب: اگر در جنگِ سگي هستي، گربه شو!: متمایزسازی محصولات و ماهیت شرکت خود از رقبا، یکی از موضوعاتی است که همواره مشاوران مدیریت بر آن تاکید می‌کنند. با این حال، چندان به آن توجه نمی‌شود. به راستی، زمانی که محصولات شما در بین هزاران محصول مشابه دیگر قرار می‌گیرد، مشتریان چگونه باید به تفاوت‌ها پی ببرند. چه اقدامی انجام داده‌اند تا بین شرکت شما و رقبای بسیار، تمایزی جدی شکل گرفته و شما را با یک نام و صفت مشخص بشناسند؟
۱

بیشتر