تحولات کوبا

  • آرامش به هاوانا بازگشت

    مهر: ​رسانه ها با اعلام خبر توقف شورش های خیابانی در هاوانا و وضعیت آرام در پایتخت کوبا، اوضاع را با ثبات عنوان می کنند.
۱

بیشتر