شماره روزنامه ۵۸۹۴
|

بهداشت عمومی

بهداشت عمومی

  • هشدار؛ پوشیدن لباس کثیف خطرناک است!

    نمناک: پوشیدن لباس های کثیف مخصوصا لباس زیر یا لباس های ورزشی هم برای زنان و هم برای مردان خطراتی را برای سلامت بدنشان ایجاد می کند که حتما باید بدانند.
۱
بیشتر