شماره روزنامه ۶۰۱۶
|

برادران رستگار

برادران رستگار

  • بنیان‌گذاران معدن‌کاری مدرن

    دنیای‌اقتصاد: دفتر و فروشگاه شرکت «معدنی و صنعتی ایران» در خیابان سعدی - مخبرالدوله قرار داشت. برادران رستگار، پمپ وارد می‌کردند و معدن بزرگ سرب و روی کوشک در مشرق بافق یزد (معدن زیرزمینی) و معدن سرب انگوران در جنوب‌غربی زنجان را بهره‌برداری می‌کردند. در سال‌های اولیه سنگ‌های استخراجی توسط زنان و کودکان روستاتی با دستمزد ۵ تا ۲۰‌ریال با چکش به واحدهای کوچک‌تر شکسته و قسمت پر عیار از کم‌عیار جدا می‌شد.
۱
بیشتر