شماره روزنامه ۶۰۵۹
|

بازاریابی

بازاریابی

  • بازاریابی دیجیتال

    اگر آمارهای منتشر شده در سال گذشته میلادی در زمینه بازاریابی دیجیتال را در دنیا مطالعه کنیم، در تمامی این آمارها و تحلیل‌ها، یک نتیجه‌گیری واحد را خواهیم دید، یعنی افزایش سهم دیجیتال در بازاریابی نسبت به سایر روش‌ها.
بیشتر