شماره روزنامه ۶۰۱۲
|

ازدحام مسافران اتوبوس

ازدحام مسافران اتوبوس

  • بزرگراه خروج از ترافیک تهران

    دنیای اقتصاد: مسافران مترو و اتوبوس در تهران نسبت به دهه۹۰ افت چشمگیر پیدا کرده، اما همین مشتریان محدود حمل‌ونقل عمومی پایتخت، با دو معضل «معطلی» در ایستگاه و «ازدحام» در ناوگان روبه‌رو هستند. تعداد اتوبوس‌ها، یک‌پنجم نیاز شهر است و برای حل توأم این ضعف و ترافیک خیابان‌ها، یک راه پیشنهاد شده است.
۱
بیشتر