شماره روزنامه ۶۰۱۶
|

احساسات منفی

احساسات منفی

  • با جسارت احساسی، فرصت‏‏‌زایی کنید

    نویسندگان: پیتر برگمن، هاوی ژاکوبسن / مترجم: مریم رضایی
    در قسمت قبل گفتیم وقتی افراد در شرایط سخت و پیچیده قرار می‌‌‌گیرند، از هر گونه اختلال و انحرافی استقبال می‌کنند تا از این شرایط بیرون بیایند. کسی که می‌‌‌خواهد به تغییر طرف مقابلش کمک کند، باید تلاش کند او را در مسیر نگه دارد و نگذارد که منحرف شود.
۱
بیشتر