قابل توجه اینکه متقاضیان بایستی

 ۲۰% مبلغ خرید را به‌صورت نقدی یا چک‌تضمینی و یا پرداخت از طریق کارت‌خوان بانکی، همزمان با خرید

درمحل حراج پرداخت نمایند.

زمان بازدید و مکان برگزاری حراج

یکشنبه مورخ 1403.03.13از ساعت 14 الی 18 بعدازظهر

مکان حراج: تهران – خیابان شهید سروان خالد اسلامبولی (وزراء سابق) – خیابان 21 – شماره 15 طبقه همکف

تلفن تماس: 88773686

(توضیح اینکه زمان بازدید و برگزاری حراج همزمان می‌باشد)

ضمناً شرکت‌کنندگان محترم باید هنگام ورود به سالن حراج، مبلغ 5.000.000 ریال نقدا با اخذ رسید تحویل نمایند که در زمان خروج از محل، عیناً مسترد خواهد شد.