یعقوب قاسمی خاطرنشان کرد: «قرار است از نیمه دوم سال تورهای گردشگری برای گردشگران روس برگزار کنیم. به این ترتیب آنها می‌توانند دو شب در اصفهان یا شیراز و چند شب نیز در جزیره کیش اقامت داشته باشند.» برگزارکننده تورهای گردشگری بین ایران و مسکو با بیان اینکه برای اولین بار در جزیره کیش پرواز مستقیم برای مسکو برقرار می‌شود، تصریح کرد: «روس‌ها در فصل سرمای روسیه برای اسکی و تفریحات آبی می‌توانند به ایران بیایند؛ چراکه هم قیمت‌ها پایین‌تر است و هم می‌توانند کیش را جایگزین دبی کنند.» وی با اعلام برقراری این پروازها از اواخر آبان یا اوایل آذر، افزود: «با راه‌اندازی پروازهای مستقیم، هر هفته ۱۵۵ نفر می‌توانند در این مسیر تردد داشته باشند.»