وی همچنین از واردات ۶۸‌هزار و ۸۶۵ تن کالا به ارزش ۱۸۳ میلیون و ۴۷۴‌هزار و ۹۴۵ دلار از طریق گمرک جلفا در بهار امسال  خبر داد و اظهار کرد: نسبت به واردات سه ماه نخست سال گذشته از نظر وزن افزایش ۶ درصدی و از نظر ارزش کاهش یک درصدی اتفاق افتاده است. وی واردات از مبدأ جلفا را در سه ماه امسال را ۱۳۱‌هزار و ۵۷۲ تن به ارزش ۲۰۳ میلیون و ۳۳۰‌هزار و ۷۳۲ دلار و در سه ماه سال گذشته ۱۳۴‌هزار و ۲۷۳ تن به ارزش ۱۸۹ میلیون و ۳۰۷‌هزار و ۳۴۸ دلار اعلام کرد و گفت: از نظر وزن کاهش ۲ درصدی و از نظر ارزش افزایش ۷ درصدی را شاهد هستیم. جباری در خصوص ترانزیت خارجی با مقصد جلفا هم گفت: در سال‌جاری ۲۱۳‌هزار و ۷۴۶ تن کالا به ارزش ۳۹۳ میلیون و ۱۶۴‌هزار و ۶۸۰ دلار کالا به مقصد جلفا ترانزیت شده است که نسبت به ترانزیت ۲۰۹‌هزار و ۷۴۲ تن کالا به ارزش ۴۰۴ میلیون و ۱۱۸‌هزار و ۵۶۰ دلار کالا در سه‌ماهه سال گذشته از نظر وزن ۲‌درصد افزایش و از نظر ارزش ۳‌درصد کاهش یافته است. مدیرکل گمرک جلفا درآمد این گمرک در بهار سال‌جاری را ۱۰‌هزار و ۴۰۷ میلیارد و ۱۱۲ میلیون و ۷۰۵‌هزار و ۷۷۵ ریال اعلام کرد و گفت: نسبت به بهار سال گذشته با درآمد هفت‌هزار و ۴۹۲ میلیارد و ۴۷۰ میلیون و ۴۹۷‌هزار و ۳۵۷ ریال، افزایش ۳۹ درصدی اتفاق افتاده است. گمرک جلفا با سابقه بیش از یک قرن با وسعت ۵۰۰ هکتار از نظر امکانات و داشتن انبارهای بزرگ کالا یکی از بزرگ‌ترین گمرکات کشور است. این گمرک قبل از تاسیس جمهوری‌‌‌های مستقل مشترک‌المنافع در انتهای مسیر قطار شوروی ـ جلفا قرار گرفته بود و حجم عظیمی از کالاهای ورودی به کشور از طریق راه‌آهن از این مسیر وارد کشور می‌‌‌شد. پس از تشکیل جمهوری‌‌‌های مستقل اتحاد جماهیر شوروی این گمرک با جمهوری خود‌مختار نخجوان هم‌مرز شده است.