تحویل 300 واحد مسکونی به مددجویان بهزیستی لرستان

وی افزود: همچنین برای خانواده‌‌‌های دارای یک معلول در شهر و روستا، یک میلیارد ریال تسهیلات و برای خانواده‌‌‌های دارای دو معلول در شهر و روستا به ترتیب ۲‌میلیارد ریال و یک‌میلیارد و ۵۰۰میلیون ریال تسهیلات پرداخت شده است. مدیرکل بهزیستی لرستان با اشاره به اینکه ۵۱۰میلیارد ریال کمک بلاعوض به مددجویان پرداخت شده است، افزود: همچنین در این مدت ۸۰میلیارد ریال کمک بلاعوض به خانواده‌‌‌های تحت پوشش که مستاجر هستند پرداخت و به هر خانواده مستاجر نیز ۲۰۰ میلیون ریال پرداخت شده است. عمودی‌‌‌زاده ادامه داد: حق انشعاب برق، آب و گاز برای مددجویان لرستانی رایگان است، همچنین هزینه گازکشی داخل منازل مددجویان با همکاری شرکت گاز با ۱۵میلیارد ریال انجام شده است.  عمودی‌‌‌زاده با بیان اینکه رویکرد اصلی بهزیستی توانمندسازی است، اظهار کرد: تا قبل از سال ۱۴۰۰ اعتبار توانمندسازی ۸۰۰میلیارد ریال بود که در سال‌جاری این اعتبار به ۳‌هزار و ۲۰۰ میلیارد ریال افزایش یافته است و برای ایجاد اشتغال پایدار مهارت‌آموزی و استعدادیابی‌های لازم و ارائه مشوق داشته‌‌‌ایم.