شاهین شایان آرانی گفت: تامین مالی یک بنگاه اقتصادی از دو طریق صورت می‌گیرد. روش نخست از طریق افزایش سرمایه یا پذیرش سرمایه و دیگری از طریق جذب منابع غیر‌سرمایه مانند وام، تسهیلات، انتشار اوراق مشارکت یا اوراق بهادار انجام می‌شود.

ارتقای اطمینان و اعتماد جامعه

این کارشناس با بیان اینکه اوراق در بازار سرمایه ماهیت سرمایه‌‌‌ای دارد، افزود: اگر افراد در بورس حضور نداشته باشند همیشه این شبهه وجود دارد که شرکت مورد نظر، خواهان افزایش سرمایه است یا خیر؛ آیا شرکت موجه است یا نظارتی برای آن وجود دارد و اینکه استانداردها را رعایت می‌کند یا خیر. شایان آرانی عنوان کرد: اگر افراد در بورس حضور داشته باشند باید ضوابط، استانداردها و نظارت‌‌‌های بورس را رعایت و شفاف‌‌‌تر عمل کنند که این امر به طور قطع اطمینان و اعتماد جامعه را افزایش می‌دهد.

بازار سرمایه و جذب منابع سرمایه‌‌‌ای

این مشاور مالی بین‌المللی ادامه داد: بر این اساس، شرکتی که در بورس پذیرفته می‌شود اگر خواهان جذب منابع سرمایه‌‌‌ای است می‌‌‌تواند از طریق افزایش سرمایه راحت‌‌‌تر و با اعتبار بیشتر منابع سرمایه‌‌‌ای خود را تامین کند.

وی اظهار کرد: بازار سرمایه فضای مناسبی است که به شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس به منظور جذب منابع سرمایه‌‌‌ای کمک شایانی می‌کند و به طور قطع در راستای طرح‌‌‌های توسعه و رشد تعالی آنها نیز بسیار موثر است.

شایان آرانی خاطرنشان کرد: در فضای بازار سرمایه، بر شرکت‌های پذیرفته‌شده نظارت و کنترل لازم صورت گرفته و صورت‌های مالی آنها استاندارد است. این شرکت‌ها ضوابط اصول حاکمیتی را رعایت می‌کنند و اطلاعات آنها شفاف و به طور مرتب افشا می‌شود که به طور حتم، این امر بر مطلوبیت سرمایه‌گذاری و توسعه اقتصادی بسیار موثر است.