وی افزود: با بررسی دقیق علل و زمینه‌‌‌های وقوع تخلف عدم‌پرداخت سود سهام و همچنین با مشارکت کلیه واحدهای ذی‌‌‌ربط در سازمان و ارکان بازار سرمایه، چند راهکار پیشگیرانه به تصویب هیات‌مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار رسید. منتظری مطرح کرد: لحاظ کردن وضعیت ناشران اوراق بهادار در پرداخت به‌موقع سود مصوب مجمع به‌‌‌عنوان یکی از معیارهای رتبه‌‌‌بندی ناشران اوراق بهادار، رسیدگی فوری و خارج از نوبت مراجع رسیدگی به تخلفات به گزارش تخلفات ناشران اوراق بهادار و مدیران آنها با موضوع عدم‌پرداخت سود، تدوین ضوابط مربوط به طرح دعاوی موضوع ماده ۱۵ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید، از جمله اقدامات سازمان بورس در این حوزه خواهد بود.

رئیس اداره پیشگیری از ناهنجاری‌‌‌ها و ارتقای سلامت بازار سرمایه در تشریح دیگر تدابیر اتخاذشده، بیان کرد: ارائه گزارش تفصیلی ماهانه از وضعیت پرداخت سود سهام شرکت‌های ثبت‌شده نزد سازمان توسط شرکت سپرده‌‌‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه، کاهش مهلت پرداخت سود مصوب مجامع عمومی از هشت‌ماه به چهارماه (پس از اصلاح اساسنامه نمونه شرکت‌های سهامی‌عام ثبت‌شده نزد سازمان)، ارتقای سواد مالی و حقوقی سهامداران به‌‌‌ویژه در خصوص حقوق ناشی از مالکیت سهام و نحوه مطالبه قانونی سود سهام و الزام به افشای وضعیت پرداخت سود مصوب مجمع در گزارش تفسیری مدیریت، از دیگر اقدامات و راهکارهای پیشگیرانه در این زمینه است.