نگاه کن؛ هیچ‌کس برایت نمانده!

پس از پایان مسابقه استقلال و نساجی و آنجا که آبی‌ها از کام‌بک پرسپولیس و از دست رفتن صدر جدول آگاه شدند، موجی از مصاحبه‌های انتقادی علیه داوران شکل گرفت؛ اینکه چرا اینجا پنالتی ما را نگرفتند و آنجا بازیکن استقلال خوزستان را اخراج کردند و به سود پرسپولیس پنالتی اعلام شد.

البته که در طول فصل جواد نکونام، همکاران و شاگردانش از این اظهارنظرها زیاد انجام داده‌اند، اما چیزی که این‌بار بیشتر به چشم آمد، مقاومت بخش قابل توجهی از هواداران استقلال در مقابل این فضا بود. چه بسیار کامنت‌هایی که آبی‌ها زدند و غرولندهای مربیان و بازیکنان این تیم را غیرقابل قبول توصیف کردند. آنها می‌پرسیدند مگر می‌شود همه بازی‌ها را با یک گل برد، همیشه انتظار پنالتی را کشید یا پس از نمایشی با این نرخ پایین امید گل، از داوری و مهندسی لیگ و این چیزها حرف زد؟ این‌بار خبری از آن هم‌نوایی قبلی نبود و شاید اگر استقلال در پایان فصل جام قهرمانی را از دست بدهد، انتقادات از نکو و شرکا تشدید هم بشود. خوب نگاه کن؛ این‌بار کسی برایت باقی نمانده!