داستان این است که از دو فصل پیش به این طرف، قرار شد در صورت برابر بودن امتیازات در پایان مسابقات، نتیجه بازی مستقیم برای تعیین تیم برتر مدنظر قرار بگیرد. حالا فرض کنید پرسپولیس و استقلال در پایان فصل هم‌امتیاز شوند. در این صورت باید به نتیجه بازی رودرروی آنها نگاه شود که هر دو مساوی شده، اما بازی رفت روی کاغذ به میزبانی پرسپولیس بوده و مسابقه برگشت روی کاغذ به میزبانی استقلال. آن دیدار یک-یک مساوی شده و این بازی بدون گل. بنابراین اگر قرار باشد گل زده در خانه حریف ملاک قرار بگیرد، استقلال دست بالا را در اختیار خواهد داشت. با این تفاسیر برتری کنونی آبی‌ها نسبت به پرسپولیس را در عمل باید ۴ امتیاز بدانیم. سهیل مهدی، مسوول برگزاری مسابقات قبلا گفته بود قانون گل زده در خانه حریف در ایران اجرا می‌شود، اما نکته اینجاست که لیگ‌های معتبر اروپایی مثل اسپانیا و ایتالیا این موضوع را لحاظ نمی‌کنند و در صورت تشابه نتایج بازی رودررو، بدون نگاه به گل زده در خانه حریف سراغ فاکتور تفاضل گل می‌روند. خلاصه که در صورت برابر شدن امتیازات، احتمالا یک جنجال بزرگ در راه است.