معاون وزیر ورزش و جوانان از تخصیص ارز ثانویه به برخی فدراسیون‌ها خبر دادو افزود:‌ «با توجه به پیگیری‌های انجام شده از سوی وزارت ورزش و عنایت دولت قرار شد براساس اولویت‌ها فدراسیون‌ها از ارز ثانویه استفاده کنند. هماهنگی‌ها انجام شده و در مورد کشتی هم چند روز قبل نامه ارسال شد و مشکل ارز آنها حل شده است. صحبت خادم با فرامرزیان عملیاتی و با بانک مرکزی هماهنگ شد. برای سایر فدراسیون‌ها هم بر حسب ضرورت از ارز ثانویه استفاده می‌شود.»