توسعه خطوط فاضلاب بندرعباس، ۷۰۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد

دنیای اقتصاد- بندرعباس:  عبدالحمید حمزه پور دربازدید مهدی دوستی استاندار هرمزگان از روند بازسازی و احداث فازهای تصفیه تکمیلی تصفیه خانه فاضلاب بندرعباس با بیان اینکه تصفیه خانه فاضلاب بندرعباس درحال حاضر ۵۷ درصد پیشرفت فیزیکی دارد، افزود: دراین بازدید موانع پیش روی این پروژه بصورت میدانی بررسی و تصمیمات لازم اتخاذ شد.

به گفته حمزه پور ۳۸ کیلومتر از خطوط جمع آوری بتنی و در شرایط بحرانی است که می طلبد با هدف جلوگیری از ریزش آن، نوسازی شود.مدیرعامل آبفای هرمزگان ادامه داد: یکی از دیگر از چالش های شهر بندرعباس جمع آوری فاضلاب محلات بافت فرسوده شامل محله چاهستانی ها، آیت الله غفاری و سنگ کن است که فاضلاب خام آنها وارد خورها می شود.

وی مجموع اعتبار پیش بینی شده برای نوسازی و توسعه خطوط جمع آوری فاضلاب بندرعباس را ۷۰۰ میلیارد تومان عنوان کرد.