مقامات عراقی گفته‌اند در کوتاه‌مدت، چشم‌اندازی برای افزایش ظرفیت بارگیری نفت در ترمینال صادراتی بندر بصره وجود ندارد. این مساله باعث شده عراق نتواند آن‌طور که می‌خواهد از فرصت پیش‌آمده افزایش قیمت نفت در بازار جهانی استفاده کند. از یک طرف تجهیزات در بندر بصره فرسوده شده و از سوی دیگر لوله‌هایی که ترمینال صادرات را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ به تجهیزات بارگیری متصل می‌کنند، در معرض رقم زدن یک فاجعه زیست‌محیطی هستند. عراق در ماه ژوئن روزانه ۸/ ۳۴میلیون بشکه نفت تولید کرده که البته بخشی از آن در اقلیم کردستان عراق انجام شده و تغییر بسیار کمی را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ نسبت به ماه مارس به ثبت رسانده است. عراق همچنین نتوانسته به سهمیه تعیین‌شده در توافق اوپک‌پلاس در تولید روزانه ۵۰۹/ ۴میلیون بشکه در روز در ماه ژوئن برسد. این کشور طی ماه جاری نیز باید تولید خود را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ به ۶۵۱/ ۴میلیون بشکه در روز برساند. مدت‌هاست بنادر جنوبی عراق به عنوان گلوگاه محدودکننده ظرفیت صادرات نفت این کشور شناخته شده‌اند. آمارهای وزارت نفت عراق نشان می‌دهد بین ماه‌های مارس تا ژوئن، عراق به طور متوسط روزانه ۳۲۱/ ۳میلیون بشکه از بندر بصره نفت صادر کرده است که حتی از میزان صادرات نفت این کشور در آوریل سال ۲۰۲۰ که اوپک‌پلاس تصمیم گرفت تولید خود را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ کاهش بدهد، حدود ۱۲۰هزار بشکه روزانه کمتر است.

3 نفر این پست را پسندیده اند