به گزارش «دنیای‌اقتصاد»، پیش‌تر سازنده‌‌‌ها با اشاره به اینکه قیمت مورد توافق برای ساخت پروژه‌‌‌های مسکن دولتی پایین‌‌‌تر از قیمت بازار است، این اختلاف را عاملی برای از تعادل خارج شدن هزینه‌‌‌ها و قیمت تمام‌‌‌شده مصوب اعلام کرده بودند که باعث می‌شود از یک‌‌‌سو سرعت ساخت پایین بیاید و از سوی دیگر شرایط رقابتی برای ورود سازنده‌‌‌ها به این حوزه شکل نگیرد.