بازگشت لیلا بلوکات به صحنه

موسویان پیش از این درباره این نمایش توضیح داده بود: در خار شتر یک بحث تحلیلی مطرح کرده‌ام که مربوط به سه دوره زمانی زندگی در ایران شامل دوران قاجاریه، دوره دوم عصر پهلوی و دوره معاصر است. در هر کدام از این زمان‌ها اتفاق مهم اجتماعی رخ داده است. اتفاقی که دوره قاجاریه رخ می‌دهد مربوط به سلطنت احمد‌شاه قاجار و شیوع آنفلوانزای اسپانیایی و ایجاد قحطی است که باعث مرگ بیش از نصف مردم ایران می‌شود و شباهت‌هایی با شیوع کرونا در زمان حال دارد. قصه دوم در سال ۱۳۵۳ رخ می‌دهد و در‌باره فردی علاقه‌مند به سینماست که عاشق فیلم دیدن و بازیگر شدن است و در این میان برای او اتفاقاتی رخ می‌دهد. بخش معاصر هم مربوط به زمان حال و شیوع کروناست. زوجی قصد رفتن به مجلس عروسی دارند اما درگیر حاشیه و تنش می‌شوند.