شب محمدرضا اصلانی در خانه هنرمندان

ساخت مجموعه‌های تلویزیونی سمک عیار، غبار نور، منطق الطیر و نگارش فیلم‌نامه‌های سینمایی چون سوزنبان، تنگنا، مرثیه، صبح روز چهارم و … از دیگر فعالیت‌های وی به شمار می‌رود. همچنین از میان کتاب‌های تالیفی اصلانی می‌توان «آرا و نظریات سینمایی: دگرخوانیِ سینمایِ مستند» را نام برد که طرح و تشریح ماهیت فلسفی، ادبی و زیبایی‌شناختی سینماست. منظومه «هزار باده هزار باد در هزاره‌های شب تو‌بر‌تو» و نیز سه دفتر شعر «شب‌های نیمکتی و روزهای باد»، «بر تفاضل دو مغرب» و «سوگنامه سال‌های ممنوع» از دیگر تالیفات اوست. علاقه‌مندان برای حضور در این نشست می‌توانند ساعت ۱۷به سالن فریدون ناصری خانه هنرمندان ایران مراجعه کنند.