وی افزود: وقتی یکی در مجلس قادر نیست اسم موزه‌ای را تلفظ کند، یعنی یک افتراق تاریخی و یک سیاه‌چاله تاریخی به وجود آمده است. چطور ممکن است کسی متوجه نشود که ما داریم به عمد خودمان را دچار آلزایمرِ تاریخی می‌کنیم؟ می‌‌گوییم به من چه مربوط است که اسم آن موزه چیست. من کارم چیز دیگری است. باشد؛ ولی این آدم نمی‌‌تواند بگوید این بخشی از بروز آلزایمر تاریخی نیست. شما در آلزایمر هم در ساعات اولیه‌اش چیزهایی را که در حافظه دورتان است، خوب به یاد می‌آورید. ولی یک چیزهایی به کلی از یادتان می‌‌رود. این یک بیماری است و دیر یا زود گسترش پیدا می‌‌کند. ما وقتی که تاریخ را برابر دلخواه خودمان می‌‌نویسیم یعنی اولین تزریق را برای بروزِ آلزایمر انجام داده‌ایم و نمی‌‌توانیم جلویش را بگیریم. ما سعی می‌‌کنیم همه چیز را به صورت ایدئولوژیک ضبط کنیم؛ اما غافل می‌‌شویم که این آلزایمر از همین‌جاها سرچشمه می‌‌گیرد.