محمدخانی به دیگر برنامه‌‌‌های شهرداری برای مدیریت ترافیک معابر شرقی پایتخت اشاره کرد و افزود: بهره‌‌‌برداری از آزادراه شهید شوشتری هم می‌تواند تا ۵‌درصد از ازدحام عبور و مرور خیابان‌‌‌های سمت شرق را کاهش دهد. به گفته وی، عملیات عمرانی این آزادراه هم‌‌‌اکنون با رفع معارضین ریز و درشتی که سر راه قرار داشت، با سرعت در حال پیگیری است و احتمالا ۹.۵ کیلومتر از آن همین امسال تا پایان ۱۴۰۳ افتتاح خواهد شد. سخنگوی شهرداری تهران کلان‌‌‌پروژه مدیریت شهری برای تکمیل تقاطع‌های ناقص اتوبان‌‌‌های شهر را از دیگر اقدامات موثر برای کاهش پیمایش‌‌‌های اضافی و کنترل ترافیک دانست و گفت: در سمت شرق پایتخت نیز پروژه‌‌‌های بزرگی برای تکمیل تقاطع‌های ناقص در جریان است. بعضی از آنها نیز مثل تقاطع غیرهمسطح اتوبان شهید باقری به بهره‌‌‌برداری رسید و بعضی دیگر از آنها نیز در صف بهره‌‌‌برداری است.

وی با اشاره به آثاری که تکمیل تقاطع‌های ناقص برای کنترل ترافیک و کاهش آلودگی هوای شرق تهران خواهد داشت، تصریح کرد: یکی از مهم‌ترین طرح‌‌‌ها، تقاطع نواب - تندگویان در جنوب شهر است که به‌‌‌زودی به طور کامل افتتاح می‌شود. همچنین طرح تقاطع شهید باقری به شهید بابایی هم که سال‌ها به‌خاطر معارضین معطل مانده بود، هم‌‌‌اکنون با رفع مشکلات حقوقی، با سرعت در حال پیگیری است. محمدخانی در پایان اظهار امیدواری کرد: با بهره‌‌‌برداری همزمان از پایانه جدید شرق و کنارگذر شرقی تهران موسوم به آزادراه شهید شوشتری، شهروندان شاهد کاهش محسوس معابر شرقی پایتخت و کنترل آلودگی هوا باشند.