شروع توفانی بازار بیمه

بر اساس گزارش معاونت توسعه و نوآوری بیمه مرکزی و بر مبنای ارقام خوداظهاری شرکت‌های بیمه در سامانه سنهاب، شرکت‌های بیمه در فروردین ماه ۱۴۰۳ به ترتیب ۱۹ همت و ۸.۹ همت حق بیمه تولیدی و خسارت پرداختی داشته‌‌‌اند که این مبالغ نسبت به فروردین سال گذشته به ترتیب با ۳۶.۸ و ۳۶.۷‌درصد رشد همراه بوده‌‌‌اند.  به مبالغ حق بیمه بیمه‌‌‌نامه‌‌‌هایی که طی یک دوره مشخص توسط شرکت‌های بیمه‌‌‌ای صادر شده‌‌‌اند، حق بیمه تولیدی گفته می‌شود. حق بیمه تولیدی رشته‌‌‌های بیمه درمان، شخص ثالث و مازاد، بدنه اتومبیل و حوادث راننده به ترتیب با ۳۲.۴، ۲۸، ۷.۲ و۴.۴‌درصد سهم از حق بیمه (در مجموع ۷۲‌درصد سهم) و رشد حق بیمه معادل ۵۳.۹، ۳۷.۵، ۳۹.۸، ۳۷.۶ درصد، موجبات رشد ۳۶.۸ درصدی حق بیمه تولیدی بازار در این مدت را فراهم آورده‌‌‌اند.

از طرفی رشد ۳۶.۷درصدی خسارت پرداختی بیشتر ناشی از عملکرد رشته‌‌‌های آتش‌‌‌سوزی و بدنه اتومبیل با سهم عمده در بازار (به ترتیب ۷.۳ و ۱۱ درصد) و رشد بالای خسارت پرداختی در آنها معادل ۶۸۵.۹ و ۴۳.۶‌درصد بوده است. بر اساس آمار منتشر شده توسط بیمه مرکزی، نسبت خسارت بازار بیمه با ۰.۱ واحد کاهش در مقایسه با فروردین سال قبل به ۴۶.۸‌درصد رسیده است. در فروردین ۱۴۰۳، سه رشته‌‌‌ آتش‌‌‌سوزی (با ۱۱۶.۲ درصد)، بدنه اتومبیل (با ۷۱.۶ درصد) و درمان (با ۶۸.۶ درصد) نسبت خسارتی بالاتر از بازار بیمه (با ۴۶.۸ درصد) داشتند. شاخص «نسبت خسارت» حاصل تقسیم خسارت پرداختی به‌‌‌‌‌‌‌‌‌حق بیمه دریافتی در یک دوره زمانی برحسب‌‌‌درصد است. البته در محاسبه این نسبت، مبالغ خسارت‌‌‌های معوق، ذخایر حق‌‌‌بیمه، کارمزد شبکه فروش و هزینه‌‌‌های اداری- عمومی شرکت‌های بیمه در نظر گرفته نمی‌‌‌شود.

سهم رشته‌‌‌های بیمه از بازار

سهم ۴ رشته بیمه درمان، شخص ثالث-مازاد، زندگی و بدنه اتومبیل به ترتیب ۳۲.۴، ۲۸، ۱۳.۹ و ۷.۲‌درصد (در مجموع ۸۱.۵درصد) از پرتفوی حق بیمه تولیدی در بازار است و ۱۸.۵‌درصد مابقی حق بیمه به ۱۲ رشته دیگر اختصاص دارد. بیمه مرکزی در گزارش مربوط به فروردین ماه سال‌جاری توضیح داده است که افزایش سهم بیمه درمان (با پیشی از سهم رشته شخص ثالث-مازاد) در بازار بیمه، به علت اصلاح آیین‌نامه مقررات تعیین حق‌‌‌بیمه انواع رشته‌‌‌های بیمه‌‌‌ای (شماره ۹۴) و تصویب مکمل‌‌‌های آن به شماره ۹۴.۱ در خرداد ماه سال ۱۴۰۲ و شماره ۹۴.۲در اسفند ماه همان سال و تشکیل کمیته نرخ گذاری درمان جهت بررسی و تایید نرخ فنی حق بیمه و شرایط قراردادهای بزرگ درمان گروهی به ترتیب با بیش از ۲۰‌هزار نفر بیمه شده و ۱۵‌هزار نفر بیمه شده است.

بیشترین سهم از خسارت پرداختی در بازار بیمه همچنان به ۴ رشته درمان، شخص ثالث-مازاد، بدنه اتومبیل و زندگی به ترتیب با ۴۷.۵، ۱۸، ۱۱ و ۱۰.۶‌درصد (در مجموع ۸۷.۱ درصد) اختصاص دارد (۱۲.۹‌درصد مابقی خسارت در ۱۲ رشته دیگر پرداخت شده است).  همچنین پوشش ریسک‌‌‌های مرتبط با وسایل نقلیه (با صدور بیمه‌‌‌نامه‌‌‌های شخص ثالث-مازاد، بدنه اتومبیل و حوادث راننده) موجبات اختصاص ۳۹.۶‌درصد از حق بیمه تولیدی و ۳۱.۸‌درصد از خسارت پرداختی بازار را فراهم آورده است.

تعداد بیمه‌نامه صادره و تعداد خسارت پرداختی

در فروردین امسال، بیش از ۴.۴‌میلیون بیمه نامه صادر و ۴.۵‌میلیون فقره خسارت پرداخت شده که این تعداد نسبت به فروردین سال قبل، به ترتیب ۳.۲ و ۲.۱‌درصد رشد داشته است. علت اصلی رشد ۳.۲درصدی تعداد بیمه‌نامه‌‌‌های صادره در بازار، متاثر از رشد این تعداد در ۳ رشته بدنه اتومبیل، درمان و حوادث در مجموع با ۱۳.۸‌درصد سهم (هر یک به ترتیب با سهم ۶.۶، ۳.۷ و ۳.۵ درصد) از کل بیمه‌نامه‌‌‌ها و نرخ رشد ۲۳۰.۷ درصدی در رشته درمان، نرخ رشد ۱۲.۷ درصدی در رشته حوادث و ۶.۸ درصدی در رشته بدنه اتومبیل در تعداد صدور آنها بوده است. از طرفی بر اساس گزارش بیمه مرکزی، رشد ۲.۱درصدی تعداد خسارت‌‌‌های پرداختی بازار، در اصل به دلیل افزایش حدود یک درصدی این تعداد در بیمه درمان با سهم عمده (۹۱.۳ درصد) از کل تعداد خسارات پرداختی بازار است.

سه شاخص مهم در صنعت بیمه

«ارزش بیمه‌نامه» عبارت است از: نسبت حق بیمه تولیدی به تعداد بیمه‌‌‌نامه صادره که نشانگر متوسط حق بیمه تولیدی در هر بیمه‌نامه است. در فروردین سال ۱۴۰۳، این میزان به نحو کلی در بازار بیمه ۴.۳۵ میلیون تومان است که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۳۲.۶‌درصد رشد را نشان می‌‌‌دهد. طی این دوره، «ارزش بیمه‌نامه» در رشته‌‌‌های بیمه نفت و انرژی، هواپیما و کشتی به ترتیب حدود ۲۶.۲، ۲۲.۳ و ۰.۲۷ میلیارد تومان و در سایر رشته‌‌‌ها به مراتب کمتر است.

«سرانه تعداد خسارت» که از نسبت تعداد موارد خسارت به تعداد بیمه‌نامه صادره به دست می‌‌‌آید نشان می‌‌‌دهد به طور متوسط در هر بیمه‌نامه چه تعداد خسارت پرداخت شده است. طی فروردین سال ۱۴۰۳، این نسبت در بازار بیمه معادل یک واحد است (نسبت به دوره مشابه سال قبل ثابت مانده است). اما در رشته‌‌‌ بیمه درمان حدود ۲۵واحد بوده و در سایر رشته‌‌‌های بیمه به مراتب کمتر از یک واحد است.

«سرانه خسارت پرداختی» که حاصل تقسیم خسارت پرداختی به تعداد موارد خسارت است، حاکی از متوسط مبلغ پرداختی در هر مورد خسارتی است. این نسبت در فروردین سال‌جاری، معادل ۱.۹۹ میلیون تومان است که ۳۳.۹‌درصد در مقایسه با دوره مشابه سال قبل افزایش نشان می‌‌‌دهد. به علاوه در این مدت، «سرانه خسارت پرداختی» در رشته‌‌‌های بیمه هواپیما، آتش‌سوزی و حوادث راننده به ترتیب حدود ۰.۳۵، ۰.۳۵ و ۰.۱۱ میلیارد تومان و در سایر رشته‌‌‌ها به مراتب پایین‌‌‌تر است.

۵  مولفه در رتبه‌‌‌بندی شرکت‌های بیمه

در کشور ما تعداد زیادی (بیش از ۳۰) شرکت بیمه دولتی و خصوصی فعال هستند که می‌توان انواع رشته‌‌‌های بیمه را از آنها خریداری کرد. بیمه مرکزی به دلیل تنوع زیاد محصولات و شرکت‌های ارائه دهنده خدمات بیمه‌‌‌ای، هرساله بر اساس شاخص‌‌‌هایی به رتبه‌‌‌بندی شرکت‌های بیمه می‌‌‌پردازد. در تعیین رتبه‌‌‌بندی شرکت‌های بیمه توسط بیمه مرکزی ۵ شاخص‌‌‌ «میزان توانگری مالی شرکت بیمه‌‌‌گر»، «رضایت مشتریان از شرکت بیمه»، «میزان حق‌‌‌ بیمه تولیدی شرکت بیمه»، «تعداد بیمه‌‌‌نامه صادره از شرکت بیمه» و «میزان خسارت پرداختی بیمه‌‌‌گر» مهم‌ترین جایگاه را دارا هستند.

به گزارش بیمه دات کام، میزان توانگری مالی بیمه‌‌‌گر و رضایت مشتریان از شرکت بیمه‌‌‌گر را می‌توان مهم‌ترین فاکتورها در انتخاب شرکت بیمه دانست. شاخص میزان توانگری مالی بیمه‌‌‌گر، سطح توانایی مالی بیمه‌‌‌گر در زمان پرداخت خسارت به بیمه‌‌‌گذاران را نشان می‌‌‌دهد. سطوح توانگری مالی شرکت‌ها به شرح زیر است:

۱- شرکت‌های سطح یک: بیمه‌‌‌گرانی که توانگری مالی آنها بیشتر و مساوی صددرصد است.

۲- شرکت‌های سطح دو: بیمه‌‌‌گرانی که توانگری مالی آنها بین ۷۰ الی ۱۰۰‌درصد است.

۳- شرکت‌های سطح سه: بیمه‌‌‌گرانی که توانگری مالی آنها بین ۵۰ تا ۷۰‌درصد است.

۴- شرکت‌های سطح چهار: بیمه‌‌‌گرانی که توانگری مالی آنها بین ۱۰ تا ۵۰‌درصد است.

۵- شرکت‌های سطح پنج: بیمه‌‌‌گرانی که توانگری مالی آنها کمتر از ۱۰‌درصد است. بیمه مرکزی اجازه فعالیت شرکت‌های این سطح را محدود یا تعلیق می‌‌‌کند.

فاکتور توانگری مالی بیش از همه برای خرید بیمه عمر اهمیت دارد. زیرا ماهیت این بیمه‌‌‌نامه سرمایه‌گذاری و پس‌‌‌انداز برای آینده است. ازاین‌‌‌روی شرکت‌ها تلاش می‌‌‌کنند تا خود را در این شاخص به سطح یک برسانند و جایگاه خود را هر سال تثبیت کنند. طبق اعلام بیمه مرکزی بر اساس آخرین حسابرسی‌‌‌های انجام شده ۳۵ شرکت تا سال ۱۴۰۲ دارای سطح توانگری یک هستند. از این اطلاعات می‌توان برای انتخاب شرکت‌های بیمه در سال ۱۴۰۳ استفاده کرد. شرکت‌های بیمه ملت، بیمه پاسارگاد، بیمه البرز بیشترین سطح توانگری مالی را در سال ۱۴۰۲ کسب کرده‌‌‌اند. شرکت‌های بیمه‌‌‌گر «ایران»، «آسیا»، «دانا»، «البرز»، «معلم»، «پارسیان»، «ملت»، «رازی»، «سامان»، «پاسارگاد»، «کارآفرین» و «سینا» در سطح یک توانگری مالی قرار دارند.

شاخص رضایت مشتریان نشان‌‌‌دهنده کیفیت خدمات در زمان صدور بیمه‌‌‌نامه و جبران خسارت بیمه‌‌‌گذاران است. این شاخص در شرکت‌های بیمه با فاکتورهایی مانند «سادگی و سرعت صادر کردن بیمه‌‌‌نامه»، «پاسخگویی شرکت در زمان نیاز بیمه‌‌‌گذار»، «دانش کارکنان درباره قوانین بیمه‌‌‌ای کشور»، «محیط فیزیکی شرکت»، «کیفیت ارتباط با مشتری»، «سادگی و سرعت پرداخت خسارت»، «تناسب شرایط بیمه‌‌‌نامه با نیاز مشتری»، «دادن اطلاعات کافی و متناسب با نیاز مشتری برای انتخاب و خرید پوشش‌‌‌های تکمیلی بیمه‌‌‌نامه»، «حق‌‌‌بیمه و تخفیف مناسب»، «دادن اطلاعات مناسب و کافی درباره نحوه دریافت خسارت از بیمه‌‌‌گر»، «رسیدگی به شکایات و پاسخگویی» و «پرداخت مبلغ خسارت کافی و متناسب با تورم اقتصادی»‌سنجیده می‌‌‌شوند.

سال گذشته مشتریان از کدام بیمه‌‌‌ها رضایت بیشتری داشته‌‌‌اند؟

بر این اساس ۴ شرکت‌‌‌ بیمه‌ای که برترین درجه را در سال ۱۴۰۲ کسب کرده‌‌‌اند عبارتند از: بیمه ایران(برترین شرکت بیمه در رسیدگی به شکایات بیمه‌‌‌گذاران)، بیمه تعاون(برترین شرکت در شاخص پرداخت خسارت)، بیمه البرز(برترین شرکت در شاخص پشتیبانی و ارتباط با مشتریان) و بیمه آسیا(برترین شرکت در پوشش خدمات بیمه‌‌‌ای). همچنین یکی از مهم‌ترین فاکتورها در رضایت مشتریان سرعت و سادگی در صدور بیمه‌‌‌نامه است. سازمان بیمه مرکزی از دو فاکتور تعداد شعب و تعداد نمایندگی‌های شرکت بیمه برای سنجش آن استفاده می‌‌‌کند. برای مثال: طبق اعلام این سازمان، بیمه ایران در سرعت و سادگی صدور بیمه‌‌‌نامه جایگاه اول را دارد. در حالی که این جایگاه در فاکتور پشتیبانی و ارائه مشاوره به بیمه‌‌‌گذاران به شرکت بیمه البرز می‌‌‌رسد.